Nejčastější otázky a odpovědi – Odlehčovací služba

 

1) Jaký je význam odlehčovací služby?

Poskytnutí krátkodobého pobytu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a tím dočasně zastoupit pečující osobu a umožnit jí tak čas pro vlastní odpočinek, obnovu sil a vyřízení osobních záležitostí.

 

2) Jaká je maximální možná délka pobytu seniora?

Služba je poskytována na období minimálně od 1 týdne do 3 měsíce. Tato služba může být následně prodloužena max. o 3 měsíce.


3) Je možné z odlehčovací služby „přejít“ na stálý pobyt ve vašem domově?

Ne, není to možné. Je nezbytné v domluveném termínu odlehčovací službu ukončit. Pokud má uživatel zájem o stálý pobyt v Centru seniorů Mělník, je potřeba si podat novou žádost o poskytování sociální služby.


4) U jakého lékaře bude uživatel zaregistrován po přijetí do domova?

Jelikož se jedná o pobyt na dobu přechodnou, zůstává uživatel zaregistrován u svého praktického lékaře.  


5) Je možné přijet osobně na návštěvu popřípadě na prohlídku Domova Ludmila?

Ano, po předchozí domluvě s příslušnou sociální pracovnicí. Vítáme osobní kontakt, je to nejlepší způsob, jak se seznámit s prostředím a poznat pracovníky, se kterými budeme popřípadě jednat o přijetí do Domova Ludmila.

 

6) Jsou návštěvy v Domově Ludmila nějak časově omezené?

Navštěvovat svoje blízké můžete po celý týden po dobu otevření budovy CSM, a to od 6:30 – do 18:30.  Pokud je návštěva žádána mimo tuto dobu, musí být předem oznámena zdravotní sestře ve službě.

Návštěvy se nahlašují na recepci z důvodu zajištění bezpečnosti uživatel CSM. Podporujeme společné setkávání našich uživatel s rodinnými příslušníky, proto je možné se účastnit společných aktivit.

 

7) Mohou si uživatelé vzít na pokoj např. vlastní lednici, televizi apod.?

Ano. Pokoj je možné vybavit vlastním nábytkem, doplňky a dekoracemi. Možnosti jsou dány dispozicemi konkrétního pokoje a přáním seniora. Podmínkou však je, aby byl dostatek prostoru pro zajištění pohybu pracovníků, kteří poskytují péči. Ve dvoulůžkovém pokoji nesmí nábytek a doplňky omezovat spolubydlícího.

 

8) „Nezvládáme péči o maminku, přejeme si ji umístit do domova seniorů, ale ona s tím nesouhlasí. Péči ale potřebuje, jak máme postupovat?“

Pokud si senior nepřeje zahájit pobytovou odlehčovací službu, je jeho přání vyhověno. Rodinní příslušníci nemohou v tomto směru rozhodovat za seniora za žádných okolností. Pokud senior potřebuje péči, kterou nejste schopni zajistit svépomocí, doporučujeme Vám zkontaktovat terénní pečovatelskou službu CSM, která je schopna zajistit péči o seniora v domácím prostředí.


9) „Maminka v domácím prostředí tráví všechen čas na lůžku, nic nedělá, necvičí chůzi, nemá zájem o žádné aktivity. Přejeme si, abyste ji „donutili“ k aktivitě, na Vás dá.“

Přestože v Centru seniorů Mělník máme širokou nabídku skupinových i individuálních aktivit, jsme schopni s pečujícím personálem a masérkami zajistit nácviky chůze, cvičení na lůžku a další aktivity, vždy je pro nás prioritou přání seniora. Tzn., že pokud se senior vyjádří, že si nepřeje účastnit se aktivity, nepřeje si návštěvy aktivizační pracovnice nebo si nepřeje nacvičovat chůzi apod., je jeho přání vyhověno. Snažíme se seniory pozitivně namotivovat k aktivitě, a snažíme se ho zapojit do společenského života v CSM, ale nikdy nikoho nenutíme k činnosti, kterou si sám nepřeje.

 

10) Jaká má uživatel odlehčovací služby práva a povinnosti, kde a kdy je o nich informován?

Příchodem do našeho domova nejsou omezena žádná základní lidská práva a svobody (právo na osobní rozhodování, na možnost volby, na svobodu pohybu, projevu,…). Pravidla jsou popsána zejména v Domácím řádu a dalších vnitřních předpisech organizace. Senior se s nimi může včas a v klidu seznámit.

Před zahájením poskytování služby je s uživatelem sepsán v rámci sociálního šetření individuální plán, který zahrnuje rozsah budoucí poskytované péče s ohledem na žadatelovy zvyklosti, přání a potřeby. Každému seniorovi je přidělen klíčový pracovník, který ho provází pobytem v odlehčovací službě. Tento pracovník je důvěrníkem seniora a je schopen reagovat na změny jeho potřeb a přání.

 

Průběh dne

Není stanoven žádný jednotný „budíček“. Snídaně se podává od 8 hodin a pokud senior nechce sejít do jídelny, potom je mu snídaně přinesena na pokoj a on se nasnídá, až sám vstane. Průběh dne je dále s uživateli plánován a vychází z jejich potřeb, přání a možností naší služby.

Denních aktivit je celá řada, ale žádné nejsou povinné, záleží na individuální volbě seniora, zda se bude chtít účastnit aktivit jako např. – cvičení, trénování paměti, tvoření, promítání filmů,  koncertů, vystoupení dětí ze škol či školek, výletů, oslav narozenin, opékání buřtů, procházek po areálu, ale také duchovního programu. Svým zálibám a koníčkům se uživatelé mohou i nadále věnovat individuálně.

 

Další služby

Praní prádla a úklid pokoje jsou součástí měsíční úhrady za pobyt. Úklid je zajišťován denně, praní prádla 3x týdně, podle potřeby i častěji.

Senioři mohou využít i další služby – pedikúru, kadeřnictví, Sendolino (dovoz/odvoz k lékaři, na nákup, na úřad).

[nahoru]