Podpořte nás

V naší činnosti nás můžete podpořit: finančním nebo věcným darem na základě darovací smlouvy – tento dar je z pohledu zákona o daních
z příjmů daňově uznatelný a fyzické i právnické osoby si jej mohou uplatnit pro snížení základu daně. Vzor darovací smlouvy Vám rádi zašleme.

 

[nahoru]