Duchovní služby


V budově Domova  Ludmila v přízemí byla vybudována kaple sv. Ludmily.  Slouží našim uživatelům k duchovnímu rozjímání.


Konají se zde katolické a evangelické bohoslužby. Jejich termíny najdete v měsíčním plánu aktivit.

[nahoru]