Byty zvláštního určení

Byty zvláštního určení jsou samostatné bytové jednotky, které jsou určeny pro bydlení seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou soběstační v základních životních úkonech, ale ke svému samostatnému, bezpečnému a důstojnému životu potřebují pomoc druhé osoby.


Pečovatelská služba je zde zajišťována stejným způsobem jako v kterékoliv jiné domácnosti, a to denně od 7:00 do 19:00. Byty nejsou zařízením sociálních služeb s 24 hodinovou péčí.


Cílová skupina:

Byty jsou určeny osobám s trvalým pobytem ve městě Mělník. Žádost o poskytnutí nájmu v těchto bytech může podat i manželská či jiná příbuzenská dvojice, druh a družka, pokud splňují podmínky pro poskytnutí nájmu.


Zájemce může požádat o přidělení bytu:

■ osobně na recepci Centra seniorů Mělník – Fügnerova 3523, Mělník

■ osobně na terénní pečovatelské službě – u sociální pracovnice na adrese – Fügnerova 3523, Mělník (přízemí Domova Penzion)

■ zaslat poštou na adresu – Fügnerova 3523, Mělník

■ e-mailem na adresu – g.robotkova@ssmm.cz nebo k.jirakova@ssmm.cz

[nahoru]