Dobrovolnictví

Dobrovolník je člověk, který poskytuje nejen svou pomoc, ale i energii a dovednosti ostatním lidem bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu. Odměnou mu je pocit uspokojení a nemalé díky těch, kterým věnuje nejen čas, ale také pochopení, úsměv a vlídné slovo.

Dobrovolníci v naší organizaci vykonávají mnoho činností, kterými jsou například:

■ doprovody uživatel k lékařům na různá vyšetření, prohlídky a zákroky

■ Canisterapie, metoda pozitivního působení na psychologickou, sociálně integrační a pohybovou stránku klienta prostřednictvím speciálně vedeného a vycvičeného psa. Canisterapie je léčba láskou psa, kdy kladný vztah mezi psovodem a psem je přenášen na klienty

■ spolupráce s aktivizačními pracovníky zaměřená na volnočasové aktivity uživatel včetně klientů s Alzheimerovou chorobou na oddělení Vážka

■ roztřídění a uspořádání knih v knihovnách podle autorů a žánrů

■ vyprávění, četba, společné luštění křížovek procházky, nákupy

■ výpomoc při kulturních akcích pořádaných CSM

Centrum seniorů Mělník má opravdu velké štěstí, že má ve svých řadách dobrovolníky se srdcem na dlani, s velkým pochopením a empatií. Dobrovolnictví se v CSM plně rozvíjí a zájemců o tuto činnost přibývá.

Každého nového zájemce o dobrovolnou činnost rádi přivítáme.

Kontakt:

Mgr. Jana Hostáková, DiS.
vedoucí sociálního, aktivizačního úseku a PS
Tel: 315 630 040
GSM: 723 842 480
e-mail: j.hostakova@ssmm.cz

[nahoru]